5M Performans Yönetimi Danışmanlığı

Performans Yönetimi DanışmanlığıBirçok kamu kurumu Stratejik Planlarını oluşturmuş ve buna bağlı Performans Programlarını da her yıl oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kurumlar bu süreci yasal zorunluluk kapsamında değerlendirip gerekli değişim sürecini sistematize edemezlerse Stratejik Plan ve Performans Programlarından arzu edilen sonuçları almaları mümkün olmaz. Bu yüzden ve bunu yönetimin bir parçası olarak gören, uygulayan kurumlar istenilen başarıya ulaşacaklardır.

Performansı yönetmek ve kontrol etmenin ilk adımı doğru bir plan oluşturmaktır. Kamu kurumları aşağıdaki soruları kendilerine sormalı ve bu adımları ne kadar etkin bir şekilde tanımlayıp gerçekleştirdiklerini sorgulamalıdır.

 

Performans Programının doğru ve amacına uygun bir şekilde oluşturulması
Performans Programı oluşturma sürecimizi nasıl tanımlarız;?
Sürece göre Performans Program taslaklarını nasıl oluştururuz?(Tahmini bütçelerle birlikte)
Stratejik Amaç-Hedef-Faaliyet,Proje zincirinde tanımlamalarımız SMART ilkesine uygun mudur?


Belediyelerde Performans YönetimiPerformansı İzleme ve Kontrol sisteminin oluşturulması.
Ne sıklıkla veriler alınacak?
Doğruluğu nasıl kontrol edilecek?
Veriler hangi yöntemle toplanacak?
Yapılamayan hedefler nasıl değerlendirilecek?
Gerekçelendirmeler nasıl olacak?

Performansı İzleme ve Kontrol sonuçlarının raporlanması
Elde edilen veriler nasıl raporlanacak?
Veriler hangi yöntemlerle hesaplanacak?
Yönetime hangi raporlar sunulacak?
Geri bildirimler nasıl ve ne sıklıkla olacak?


Performansı İzleme ve Kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

Hangi noktalarda sapmalarımız var?
Bu sapmalar neden gerçekleşmiş, nasıl düzeltiriz?
Program dışında kalan işlerimizi nasıl programa dahil edebiliriz?
Etkin bir performans programı nasıl hazırlayabiliriz?

 

5M, Kamuda Stratejik Plan ve Performans Yönetimi konusunda yasal zorunluluk olmadan önce uygulamalar yapmış ve bu konuda da birçok performans izleme, takip, raporlama projesinde yer almıştır ve bu tecrübesini de Performus yazılımı ile de etkinleştirmiştir. Stratejik Planlama süreci, Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulamaya alınması noktasında 5M uygulama desteği vermeye devam etmektedir.


Değişim sürecine hızlı bir biçimde geçiş için uygulama noktasında çözüm ortağınız 5M, size hizmet sunmaya hazır…